Home   Forum   Members   Wars   Demos   Ladder   Stats   Links   IRC   Faq   Join OMA        
  Member login
login:
pass:
cookie

click here to signup
  Latest forum topics
 » Heb je iets nieuws en je..
 » peiling
 » Darwin vs God
 » We're Back!
 » Weer eens naar Walibi ofzo!
 » IRC Channel :D
 » leuks van de drome site
 » cspromod
 » Stats
 » Lets Hyve
 » Wat luister je nu Topic (2)
 » Lan algemeen
 » Grappige shit topic!!
 » Lanparty het vervolg
 » Karten
  Saywhat?
  Teamspeak

Server unreachable
forum topiclist forum-topic  
 Official Mature Avengers Forum > De kroeg
Lan reglement
1
 » security level clearance: 0
Author Message
Spickey-fields Posted: Sun 19/09/2004 - 17:40
Admin Member


Posts: 2434
Location: Zoetahcity
De -=OMA=- Lan regels


Wij als organisatoren zetten een lan op voor ons eigen plezier en tevens voor
jullie plezier om een en ander toch duidelijk te houden hierbij een reglement.


Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen
zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw / terrein en
de directe omgeving geen last ondervinden van de gehouden lan.

De organisatie behoudt zich ten alle tijden het recht de deelnemer te verwijderen
van het evenement, mocht het gedrag van de deelnemer hiertoe aanleiding geven,
zonder terugave van de entreeprijs.


Betaling
Het entreegeld van 24,- dient aan de deur betaald te worden niet komen betekend dat
je mede lanners uiteindelijk meer zullen moeten betalen dit proberen we dus ten alle
tijden te voorkomen !!

Rommel
Deelnemer dient zijn / haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname
aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde afval containers / bakken
/ zakken.


Roken:
Is heel simpel, is namelijk alleen buiten toegestaan binnen in het gebouw mag nergens
gerookt worden !


Vernielingen
Deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor door hem / haar aangebrachte
vernielingen aan alle spullen in / op aan en rondom het beschikbare gebouw /
terrein waar het evenement plaats vindt. Deelnemers dienen zich aan het reglement
te houden. Het reglement van de gehuurde lokatie gaat voor.


Geluid
Het gebruik van koptelefoons is verplicht aangezien er ook een beamer meedraait we
probereen een radio of iets dergelijks aanwezig te hebben op de lan waar iedereen
zijn of haar muziek kan ingooien.


Andermans spullen
Zit NIET aan andermans computer/server zonder toestemming van de persoon waarvan
deze apparatuur is. Dit zou je zelf ook niet leuk vinden.

Meenemen van eigen servers
Is toegestaan maar let op als we te vol zitten is er geen plek meer voor een server
er kunnen 3 servers aangesloten worden deze zullen gebruikt worden als cs en andere
games servers.


Andere Apparatuur
Het is niet toegestaan andere electrische apparaten dan je eigen pc, monitor
en eventueel speakers of een klein lampje mee te nemen zoals Broodroosters,
frituurpannen e.d.
Er worden geen wijzigingen aan de stroomvoorziening gedaan zonder toestemming
van de organisatie, dit om storingen te voorkomen.


Internet
De Organisatie geeft richtlijnen voor het gebruik van uitgaande datalijnen.
Hieronder vallen zaken als via welke wijze toegang tot Internet verkregen kan
worden en welke protocollen beschikbaar op Internet gebruikt mogen worden.
Hacken en andere illegale activiteiten op het internet zijn niet toegestaan!

Eigen risico
Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet,
dat beschikbaar wordt gesteld door ons, is volledig op eigen risico
van de deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor
verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer.

Vrijwaring
Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband
houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens
het evenement.

Wij behouden het recht deze regels te veranderen/aan te passen.
Bezoek aan de party, houdt in dat je akkoord gaat met deze regels.

Voorwielen zijn er om te sturen en achterwielen om aan te drijven...BMW maakt rijden geweldig :P
 » security level clearance: 0
1

© 2003 omaclan.nl :: code by Helox :: design by Pepto & Helox :: This is NOT PHPNuke